Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Resultaten

Waarom ECC?

  • In vele Europese landen neemt het aantal mensen toe dat op een of andere manier steun en verzorging nodig heeft, hetzij omdat ze zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen, hetzij omdat ze in verzorgingstehuizen worden verzorgd. De toenemende vraag naar dienstverlening leidt tot een tekort aan werknemers in de zorgsector. Dit heeft tot gevolg dat alsmaar meer mensen uit andere landen in de zorgsector werkzaam zijn. 
  • Heel wat niet gekwalificeerde personen zijn in vele Europese landen in de sociale sector actief, maar, in tegenstelling tot andere beroepen, bestaat er geen eensgezindheid over welke minimale kennis deze werknemers moeten bezitten, welke waarden aan de basis liggen van hun werk, en hoe ze hun cliĆ«nten moeten behandelen. Het ECC-project heeft een brede waaier gedefinieerde leerresultaten voor de socialezorgsector bepaald waarvan zowel degenen die bij deze dienstverlening betrokken zijn als zij die de diensten verlenen, kunnen profiteren. 
  • Omdat de arbeidsmarkt voor mensen in deze sector, in de Europese Unie, wordt geraamd op 20 miljoen werknemers, is het duidelijk dat ECC een belangrijke functie voor alle lidstaten vervult. ECC legt een vergelijkbare basiskennis voor medewerkers in deze sector vast, alsook een toegankelijk en overdraagbaar attest voor medewerkers en werkgevers, beschermd door een in Brussel bijgehouden databank, en een net van nationale ECC-vertegenwoordigers en ECC-partners in vele lidstaten van de EU.
Developed by Reea | Built using Typo3