Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Wat is het ECC?

Het ECC is een pan-Europees zorgkundeattest dat werd ontwikkeld met steun van het EU programma ”˜Een leven lang leren”™ en dat gekoppeld zal worden aan het Europees kwalificatiekader.

 

Het ECC werd ontwikkeld als een zorgkundeattest voor basistoegang tot de zorgsector via een eerste Leonardo Da Vinci project van de Europese Commissie dat eindigde in 2008. Dit attest wordt toegekend na het afleggen van een examen (voor meer informatie klik op de 'ECC examen' link aan de linkerkant). Het wordt nu uitgebreid naar meer lidstaten door een tweede Leonardo Da Vinci project dat in 2011 eindigt.

 

Het ECC biedt werkgevers een bewijs dat de houder van het certificaat heeft aangetoond dat hij/zij de basiskennis heeft die nodig is om veilig in de zorgsector te werken. Het behelst de kennis die nodig is om in de zorgsector te beginnen, zoals overeengekomen in de Basic European Social Care Learning Outcomes (BESCLO). Deze leerresultaten kunnen worden geleverd door middel van ”˜on the job”™ training, door middel van een korte cursus, of als onderdeel van een grotere en/of langere cursus. Er zijn geen vereisten voor de manier waarop de kennis van de BESCLO werd verkregen. Om het certificaat te verkrijgen moet je gewoon aantonen dat je de vereiste kennis hebt en dat je deze kennis in de praktijk kan toepassen.

 

Het zorgkundeattest wordt uitgereikt door de coördinator van het project in uw land (of in het land waar u nu werkt) die uw persoonlijke gegevens en de datum waarop u bent geslaagd voor het ECC-examen registreert. U kunt het certificaat aan werkgevers tonen en zij kunnen hierdoor zien wat uw kennis is. Uw naam wordt geregistreerd in een centrale ECC database in Brussel en dient als bescherming tegen misbruik. De werkgever kan deze data, indien gewenst, controleren.

 

Developed by Reea | Built using Typo3