Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Werken in de zorgsector in het buitenland...

 

Het project ECC (European Care Certificate) heeft als voornaamste doel de mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken via het ECC instrument. Het ECC certificaat erkent op een eenvoudige en transparante wijze , de basiskennis die nodig is  om veilig te werken in de zorgsector.

Het ECC beoogt geen afzonderlijke cursus te organiseren in elk partnerland, maar hoopt aan te tonen dat veel bestaande opleidingen op nationaal niveau ”™compatibel”™ zijn met het ECC (de cursus behandelt alle door het ECC vereiste kennis). Momenteel is het ECC nog niet opgenomen in het Europees kwalificatiekader (European Qualification Framework) en  is dus nog niet formeel erkend als beroepskwalificatie of als een studie op Europees niveau.Wel staathet ECC-certificaat garant voor een grotere zichtbaarheid op Europees niveau van de verworven competenties van werknemers in de zorgsector. Het ECC instrumentkan de werkgevers bovendien helpen om de competenties van hun personeel te bepalen op een betrouwbare manier.

 

Informatie over banen en leermogelijkheden in Europa is te vinden op:

ec.europa.eu/eures/home.jsp

 

… en in Belgie

 

De zorgsector is geregionaliseerd en heeft als gevolg dat het beleid bepaald wordt door de regionale overheden (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

Het merendeel van de vacatures in de gezondheidszorg staan ”‹”‹open voor burgers met de Belgische nationaliteit of voor burgers met een visum geldig voor België. De beschikbare banen in de sector zijn vaak gekoppeld aan subsidies, die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

 

Meer details zijn beschikbaar op:

 

Wat de vereiste kwalificaties betreft om in de zorgsector te werken, hebben de bevoegde regionale agentschappen de verantwoordelijkheid om een aantal toelatingsvoorwaarden vast te leggen .

De officiële talen van België zijn Frans, Nederlands en Duits.
Het minimumloon bij wet ingesteld is:

  • € 387,49 voor de werknemers van 21 jaar oud;
  • € 424,31 voor de werknemers van minstens 21,5 jaar oud met 6 maanden anciënniteit;
  • € 440,67 voor de werknemers van minstens 22 jaar oud met 12 maanden anciënniteit.

 

Verdere informatie is beschikbaar op:

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx

Developed by Reea | Built using Typo3