Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Wat is het ECC-examen?


In België kun je het ECC-examen op papier of online afleggen. Als je het ECC-examen wenst af te leggen of wilt uitzoeken waar/hoe je begeleiding kan vinden om ervoor te studeren, kun je best contact opnemen met het EASPD.
Dankzij het ECC-examen kunnen studenten aantonen dat zij de basiskennis hebben verworven die voor elk BESCLO-gebied vereist is en dat zij deze basiskennis kunnen toepassen in situaties waarmee zij als werknemer binnen de sociale zorgsector mogelijk geconfronteerd zullen worden. Het examen is zeer eenvoudig opgevat en is hetzelfde voor elk BESCLO-gebied. Het examen kan online worden afgelegd (momenteel is het evenwel slechts in een beperkt aantal talen beschikbaar en het veronderstelt ook toegang tot het internet onder examenvoorwaarden) of op papier.

  • Voor elke bewering kun je JUIST of FOUT selecteren. Desgewenst geef je geen antwoord.  (N.B.: In de online versie moet je een van de drie opties selecteren aangezien de software geen blanco antwoorden mogelijk maakt.)
  • Voor elke bewering zijn er vier mogelijke antwoorden die juist of fout zijn. Per BESCLO-gebied zijn er drie beweringen, wat neerkomt op 12 vragen per gebied. Voor elke bewering kunnen ALLE VIER de antwoorden JUIST zijn, zij kunnen ook ALLE VIER FOUT zijn of alle mogelijke combinaties daartussen. Denk vooral goed na wanneer er beweerd wordt dat iets ”˜altijd”™ of ”˜nooit”™ het geval is of dat je iets ”˜moet”™ doen. Er zijn geen ”˜strik”™-vragen, maar het is (bijvoorbeeld) duidelijk dat wanneer je instemt met een bewering dat je ”˜nooit iets zou doen”™, je ook echt ”˜nooit”™ bedoelt en niet ”˜meestal”™.
  • Het examen bestaat uit acht delen die elk van de acht BESCLO-gebieden beslaan. In totaal zijn er dus 96 vragen en je krijgt 60 minuten om het examen af te leggen. (In de online versie vind je een klokje bovenaan het scherm dat de resterende tijd aangeeft.) De surveillant zal eveneens vertellen hoeveel tijd er rest. Je mag het examen te allen tijde beëindigen en het lokaal verlaten, maar je mag dan niet meer terugkomen om verder te werken. Tijdens het examen mag je geen gebruik maken van of verwijzen naar welke middelen ook die je kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.
  • De ervaring leert ons dat studenten beter presteren op het ECC-examen wanneer zij vertrouwd zijn met meerkeuzevragen. We hebben enkele oefenexamens uitgewerkt (klik hier om een voorbeeld te downloaden) en we raden je aan om ze eerst eens te proberen.
Developed by Reea | Built using Typo3