Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

V katerih državah je ECC na voljo?

ECC je na voljo v spodaj naštetih državah. Če vas zanima več o tem, kako lahko pridobite ECC v teh državah, prosimo izberite željeno državo v meniju levo zgoraj.

V okviru trenutnega projekta se ECC pridružujejo novi vodilni partnerji in nove države. Če vaše države ni na seznamu, a bi želeli, da bi bil ECC na voljo tudi pri vas, prosimo, stopite v stik z nami.  


Države v katerih je na voljo ECC:  

Avstrija

Belgija  

Bolgarija  

Ciper  

Češka  

Nemčija  

Madžarska  

Irska  

Italija  

Litva  

Latvija  

Poljska  

Portugalska  

Romunija  

Slovenija  

Velika Britanija  

Grčija

 

ECC V Sloveniji

 

V Sloveniji je vlogo vodilnega partnerja prevzel Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga (CUDV Draga), ki nudi podporo lokalnim partnerjem izvajalcem, organizira ECC usposabljanja in izpite ter skrbi za širitev ter zagotavljanje kakovosti ECC-ja.


CUDV Draga je socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Več informacij najdete na: www.center-db.si

 

Partnerji izvajalci:


CUDV Dobrna

VDC Tončke Hočevar

Zveza Sonček

 

Pridružite se nam kot partner izvajalec in opravljajte izpite ECC ter nam s tem pomagajte postavljati skupne temelje socialnega varstva v Evropi.

 

 

To top

Developed by Reea | Built using Typo3