Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Co wchodzi w zakres BESCLO?

BESCLO obejmuje podstawowe europejskie wyniki kształcenia w opiece społecznej, które opracowali wspólnie członkowie ECC Board. Treści BESCLO dystansują się od starych medycznych modeli niepełnosprawności skłaniając się ku podejściu, które za centralny punkt odniesienia uznają prawa człowieka. Treści wspierają nowe idee zawarte w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Treści BESCLO zostały podzielone na 8 istotnych obszarów kształcenia:

 

  • Wartości w opiece
  • Promowanie jakości życia podopiecznych
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Rozumienie roli opiekuna
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Udana komunikacja
  • Rozpoznawanie i reagowanie na nadużycia i zaniedbania
  • Rozwój zawodowy opiekunaCo to jest BESCLO?

BESCLO to zestaw  'wyników kształcenia' opracowanych wspólnie w trakcie ogólno europejskich konsultacji oraz po dyskusji i debacie z udziałem oryginalnych partnerów projektu. Wykorzystano doswiadczenie partnerów, którzy już wczesniej opracowywali programy kształcenia dla pracownikow z sektora opieki i pilotowali wyniki kształcenia w 5 krajach. Uważamy, że treści BESCLO "sprawdziły się" oraz że zarówno pracownicy jak i pracodawcy sa przekonani o ich istotności dla bezpieczeństwa pracy w sektorze opieki. 

     Obszar Besclo                                   Wyników Kształcenia

1. Wartości w opiece socjalnej

1.1. Rozumienie potrzeby promowania następujacych wartości w każdym czasie: indywidualność, prawo, wybór, prywatność, niezalezność, godność, rezpekt i partnerstwo.

1.2. Rozumienie potrzeby promowania równosci szans osób, które wspierasz.

1.3. Rozumienie potrzeby wspierania i respektowania odmiennosci i różnorodności kultury i wartości.

1.4. Rozumienie istotności poufności.

1.5. Rozumienie granic poufności.

2. Promowanie jakoÅ›ci życia podopiecznych 

2.1. Understand the importance of finding out the history, preferences, wishes, needs and abilities of the individual(s) you are supporting.

2.2. Understand the need to make sure that everything you do is based around the individual(s) you are supporting.

2.3. Understand the need to enable the individual(s) you support to control their own lives and make informed choices about the services they receive. 

 

3. ZarzÄ…dzanie ryzykiem

3.1. Recognise that the individual(s) you support have the right to take risks.

3.2. Identify the main principles involved in risk assessment.

3.3. Be aware of the dilemma between enabling service users to take risks and ”˜duty of care”™.

3.4. Understand own responsibilities in relation to managing risk.

3.5. Know how to inform the relevant people of identified risks. 

 

4. Rozumienie roli opiekuna

 4.1. Understand the value and importance of working in partnership with unpaid carers / advocates / significant others.

4.2. Understand the importance of good teamwork.

4.3. Understand why it is important to follow policies and procedures, legal frameworks and the aims and objectives of the organisation you work for.

4.4. Understand the responsibilities and limits of your relationship with the individual(s) you support.

4.5. Understand the need to be reliable and dependable. 

 

5. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 5.1. Know how to safely store and dispose of substances and articles that are harmful to health.

5.2. Know how to assess risks in relation to moving and positioning people and/or objects.

5.3. Know safe moving and positioning techniques in relation to people and/or objects.

5.4. Know how and what you are not allowed to do in relation to moving and handling at this stage of your training.  Guidance example: You must not use moving and handling equipment until you have been trained to do so.

5.5. Understand how to promote fire safety in your work.

5.6. Know what to do in response to illness or accident.

5.7. Understand basic emergency first aid techniques.

5.8. Understand what you are not allowed to do in relation to emergency first aid at this stage of your training. Guidance example: You must not attempt to undertake any emergency first aid that you have not been trained to offer.

5.9. Understand the main routes of infection.

5.10. Know how to prevent the spread of infection.

5.11. Know how to wash hands properly.

5.12. Understand how to keep workplaces secure.

5.13. Recognise possible risks to your personal safety and wellbeing in your work, and the safeguards required to minimise these. 

 

6. Udana komunikacja

 6.1. Know what motivates people to communicate.

6.2. Recognise the main barriers to communication.

6.3. Understand how behaviour is a form of communication.

6.4. Understand the basic forms of verbal/non-verbal communication and how to use these in your work.

6.5. Understand how to use touch to promote communication.

6.6. Understand when touch is not appropriate.

6.7. Know how to record information that is: understandable, relevant to purpose, clear and concise, factual and checkable. Guidance: Where information is written, it must be legible. Where information is recorded on tape, it must be audible.

6.8. Understand the importance of, and your role in, record keeping. 

 

7. Rozpoznawanie i reagowanie na naduzycia i zaniedbania

7.1. Know what the following terms mean: Physical abuse, Sexual abuse, Emotional abuse, Financial Abuse, Institutional abuse, Self neglect, Neglect by others.

7.2. Recognise the signs and symptoms associated with the following: Physical abuse, Sexual abuse, Emotional abuse, Financial abuse, Institutional abuse, Neglect by self or others.

7.3. Understand the need to report any suspicions about the abuse or neglect of the individual(s) you support.

7.4. Know when and to whom suspected abuse/neglect should be reported.

7.5. Understand how to respond to a disclosure of abuse from an individual you are supporting.

7.6. Understand your first responsibility is to the safety and well being of the individual(s) you support.

7.7. Know how and when to report any resource or operational difficulties that might affect the delivery of safe care.  Guidance example: inadequate staff cover.

7.8. Know how and when and your duty to report the practice of colleagues which may be unsafe.  Guidance example: not following agreed procedures or a care plan.

7.9. Know what to do if you have followed your organisation”™s policies and procedures to report suspected abuse, neglect, operational difficulties or unsafe practices, and no action has been taken. 

8. Rozwój zawodowy opiekuna 

8.1. Understand the need to gain skills and knowledge to support and develop your work.

8.2. Know how to use internal and/or external supervision effectively.

8.3. Know the symptoms of stress

8.4. Understand ways to avoid or deal with negative stress at work.

 

 

 

 

Developed by Reea | Built using Typo3