Do you wish to edit your profile?

Enter the email address by which you're registered here, and a link to the administration will be sent to your account:

ECC

Certyfikat ECC to europejskie potwierdzenie opanowania podstawowych umiejętności w sektorze opieki. Powstał przy wsparciu programu Unii Europejskiej (UE) „Uczenie się przez całe życie”. Celem jest powiązanie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji EQR. Obecnie 18 krajów członkowskich UE uczestniczy w rozwoju ECC. Celem jest dotarcie do wszystkich krajów członkowskich UE. Certyfikatem ECC zarządza ECC Board, ponadnarodowy zespół reprezentantów, którzy stosują i upowszechniają ECC. Rozwój ECC służy umacnianiu mobilności osób aktywnych zawodowo w Europie oraz rozwojowi wspólnego fundamentu w sektorze opieki.  

 

Uzyskanie certyfikatu ECC wymaga zdania jednolitego w całej Europie egzaminu, który w prawie 100 pytaniach sprawdza zakres opanowania „Podstawowych europejskich wyników kształcenia w opiece społecznej” (Basic European Social Care Learning Outcomes - BESCLO). ECC potwierdza podstawową wiedzę kandydatów, jak jest zazwyczaj wymagana, by bezpiecznie pracować w sektorze opieki. Pracownicy będą być może potrzebowali jeszcze uzupełniającego, lokalnie uznawanego szkolenia zawodowego lub zdobycia innych wymaganych kompetencji a ponadto potwierdzenia znajomości języka urzędowego kraju, w którym ubiegają się o pracę.

Developed by Reea | Built using Typo3