Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Co to jest ECC?

Certyfikat ECC to europejskie potwierdzenie opanowania podstawowych umiejętności w sektorze opieki. Powstał przy wsparciu programu Unii Europejskiej (UE) „Uczenie się przez całe życie”. Celem jest powiązanie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji EQR. Obecnie 18 krajów członkowskich UE uczestniczy w rozwoju ECC. Celem jest dotarcie do wszystkich krajów członkowskich UE. Certyfikatem ECC zarządza ECC Board, ponadnarodowy zespół reprezentantów, którzy stosują i upowszechniają ECC. Rozwój ECC służy umacnianiu mobilności osób aktywnych zawodowo w Europie oraz rozwojowi wspólnego fundamentu w sektorze opieki.

Developed by Reea | Built using Typo3