Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

ECC - nasza wizja

Europejski Certyfikat w Opiece (ECC) jest pierwszym małym krokiem w kierunku zapewnienia usług opiekuńczych na stałym poziomie wysokiej jakości w całej Uniii Europejskiej. Partnerstwo skupiajace 16 instytucji z krajów członkowskich UE wspólnie ustaliło definicję tego, co muszą wiedzieć osoby na wstępie by podjąć pracę w opiece społecznej w którymkolwiek z krajów UE.

 

Definicję tę zawarto w: Basic European Social Care Learning Outcomes (nazywanych w skrócie BESCLO), które stanowi główne treści ECC. Certyfikat ECC moze uzyskać kazdy, kto zda egzamin. ECC umożliwia prezentację posiadanej wiedzy z zakresu zawartego w BESCLO. Więcej szczegółów można uzyskać pod odnośnikiem "Treści BESCLO".

 

Wizja przyszłości opieki społecznej w UE jest perspektywa, że każdy kto pracuje w opiece będzie mógł przyswoic sobie wiedzę i zdać egzamin ECC, dzieląc tę samą wiedzę i te same wartości w swojej pracy i tworząc wspólny fundament w sektorze opieki we wszystkich krajach UE. Pracownicy moga korzystać z ECC we wszystkich krajach UE, by demeonstrować posiadaną wiedzę podstawową z zakresu opieki. Pracodawcy uzyskuja pewność, że pracownik dzieli te same wartosci i tę samą wiedzę. Certyfikat ECC zwiększy zdolnośc zatrudnienia i mobilność pracowników w sektorze opieki w UE, w którym większość pracowników pracuje bez kwalifikacji i wyszkolenia w zakresie opieki, szczególnie w momencie podjecia zatrudnienia.

Developed by Reea | Built using Typo3