Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Mūsų pasiekimai

Visoje Europoje

 

• Iki projekto pabaigos (2011m. spalio mėn.) daugiau kaip 1700 žmonių jau gavo Europos socialinės priežiūros sertifikatą visose 16 šalių ir šis skaičius vis auga. Rumunijoje ir Čekijoje  ECC yra oficialiai  pripažintas sertifikatas, kaip tinkama kvalifikacija socialinės priežiūros darbuotojams.  Tikimės, kad ECC plėtojimas įgis pagreitį ir kad Europos kvalifikacijų sąranga pradės pilnai funkcionuoti visoje Europos Bendrijoje.

 

• 2011m. spalio mėn. mūsų centrinėje duomenų bazėje, Briuselyje,  buvo užregistruota daugiau nei 3000 kandidatų. Taip pat į ECC projektą įtraukėme dar keturias naujas šalis( Čekija, Latvija, Lietuva ir Lenkija) ir taip pat tikimės įtraukti dar daugiau. Šie rezultatai viršijo mūsų anskčiau nustatytus tikslus( 1200 kandidatų ir trys naujos šalys) ir tai rodo aiškų ECC idėjos plitimą  ir pripažinimą, kad daugelyje šalių mokymas yra reikalingas.

 

• Sukūrėme internetinę ECC egzamino versiją vietoj popierinės versijos. Tai jau pasiekiama ir jei reikia gali būti pritaikyta naujoms kalboms. Jei turite klausimų kaip atlikti šį egzaminą internete susisiekite su Vadovaujančiu partneriu jūsų šalyje. ( Paspauskite and langelio ,,Kontaktai” esantį viršuje, dešinėje pusėje)

 

• ECC turi savo pastovią valdybą, kuri numato tolimesnį ECC plėtojimą po projekto užbaigimo(2011m. spalio mėn.). Valdyba įsteigta kaip EASPD komitetas ir turi pastovius ryšius su pagrindinėmis Europos Bendrijos organizacijų atstovais Briuselyje.

 

Svarbu žinoti ateičiai!

 

Mes vis dar ieškome daugiau šalių prisijungti prie mūsų projekto. Taip pat ieškome daugiau bendradarbiaujančių partnerių daugelyje šalių, kuriose jau esame įsikūrę. Norime turėti stiprią ECC bendradarbiaujančią grupę ir taip, kad bendra vartotojų bazė augtų tvirčiau. Planuojame organizuoti mokymo kursus ir taip pat ,,mokyti mokytojus”, ir sukurti kaip atskirus mokymus arba įtraukti į studijų programą.

 


  Lietuvoje

 

• Lietuvos Kolpingo draugija tapo vadovaujančiu partneriu Lietuvoje.

 

• ECC egzaminą laikė 37 žmonės. 14 žmonių jau turi sertifikatus ir keletas iš jų jau dirba socialinės priežiūros skyriuje. Egzaminą laikė pirmo kurso socialinio darbo studentai, dėstytojai ir žmonės ieškantys darbo.

Developed by Reea | Built using Typo3