Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Lietuvos Kolpingo draugija

Jei esate potencialus kandidatas, suinteresuotas darbdavys arba mokymo paslaugų teikėjas, norintis įtraukti ECC į savo mokymo programas ir žinoti, kaip ECC gali būti Jums naudingas, susisiekite su mumis interneto svetainėje. Papildomos informacijos taip pat galite gauti iš ECC valdybos arba iš ECC atstovų Lietuvoje – Lietuvos Kolpingo draugijos.

 

Lietuvos Kolpingo draugija (LKD) -  visuomeninė,  nesiekianti  pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros  organizacija,  demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė,  įkurta kunigo Adolfo Kolpingo  pavyzdžiu. 

 

Lietuvoje Kolpingo draugija įkurta 1993  metais  ir  yra Tarptautinės  Kolpingo draugijos dalis.  Draugija vienija  apie 600 narių iš 30  Lietuvos vietų. Kolpingo  draugija dirba šeimos politikos srityje,  rengdama šeimos multiplikatorių kursus,  konferencijas aktualiais  klausimais, šeimų stovyklas. Organizuoja krikščioniško  socialinio  mokymo seminarus, dalyvauja vietinių ir tarptautinių projektų  rengime  švietimo bei socialinėje srityse. Dirbama su įvairaus amžiaus grupėmis  -  vaikais, jaunimu ir suaugusiais. Ypatingai didelis dėmesys ir didelė  veiklos  dalis skirta jaunimo ugdymui. 

 

 Vietinė bendruomenė vadinama   Kolpingo šeima, o jos veikla artimai siejasi su parapija. Kiekviena  Kolpingo  šeima (KŠ) grindžia savo veiklą Draugijos įstatais. Kolpingo  šeimos nariu gali  būti kiekvienas, kuris pripažįsta draugijos tikslus  ir stengiasi juos  įgyvendinti. Pagrindinis LKD tikslas yra padėti savo  nariams visur ir visada,  būti tikrais krikščionimis visose gyvenimo  srityse: šeimoje, darbe, profesinėje,  bažnytinėje ir visuomeninėje  veikloje.

 

Lietuvos Kolpingo šeimos vysto švietėjišką, socialinę, žemės ūkio bei gamybinę  veiklas. 

 

Daugiau informacijos: www.kolping.lt

 

 

Developed by Reea | Built using Typo3