Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

ECC egzaminas

 

ECC egzaminas sudarytas taip, kad besimokantieji galėtų parodyti savo pagrindines žinias reikalingas kiekvienoje BESCLO sferoje ir, kad jie gali pritaikyti jas tose situacijose, kuriose gali susidurti pradedant dirbti socialinės priežiūros skyriuje. Egzaminas susideda iš kiekvienos BESCLO sferos. Egzaminą galima laikyti kompiuteriniu būdu (tačiau šiuo metu tai yra prieinama tik kai kuriomis kalbomis,bet laikui bėgant bus galima laikyti ir kitomis) arba popieriniu variantu.

 

 

• Kiekienam teiginiui jūs privalote pažymėti ar jis TEISINGAS ar KLAIDINGAS. Jei norite, galite išvis nežymėti. (NB: internetinėje versijoje, turite pasirinkti vieną iš trijų variantų, nes programinė įranga neleis palikti tuščio langelio.)

 

 

• Kiekvienas teiginys turi keturis atsakymų variantus, kurie gali būti teisingi ir klaidingi. Trys teiginiai vienai BESCLO sferai, o tai sudaro 12 klausimų.  Nesvarbu kokiame teiginyje atsakymai gali būti VISI TEISINGI arba VISI KLAIDINGI arba bet kokia kombinacija. Pagalvokite labai atidžiai, jei teiginyje sakoma, "visada" arba "niekada", arba, kad Jūs "privalote" kažką daryti. Ten nėra jokių "apgaulingų" klausimų, tačiau privalote (pavyzdžiui)  labai aiškiai pažymėti, jog sutinkate, kad jūs niekada nepadarysite "kažko", ir tai reiškia, kad jūs užtikrinate, kad "niekada" o ne "dažniausiai" .

 

• Iš viso yra 96 klausimai, kuriuos sudaro aštuonios BESCLO sferos ir jums duodama 60 min. parašyti egzaminui. (Internetinėje versijoje yra laikrodis ekrano viršuje, rodantis, kiek laiko jums liko.) Jūsų stebėtojas taip pat pasakys, kiek liko laiko. Galite baigti ir palikti egzamino patalpą bet kuriuo metu, bet jums nebus leista grįžti į egzaminą. Jums nebus neleidžiama naudotis jokia medžiaga egzmino metu ar perduoti ją kam nors kitam. 

 

 

• Iš patirties galime pasakyti, kad besimokantieji geriau išlaiko ECC egzaminą, kai jie yra susipažinę su klausimų variantais. Mes sukūrėme egzamino praktikos variantą ir rekomenduojame jums pirmiausiai pasibandyti. 

Developed by Reea | Built using Typo3