Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Ka aš galiu daryti su ECC sertifikatu?

 

Turėdamas ECC sertifikatą jūs įrodote, kad turite  pagrindines žinias reikalingas dirbant socialinės priežiūros skyriuje.  ECC įgaus lygiavertį pagrindą pradedantiesiems dirbti socialinės priežiūros skyriuje, Europoje, ir teiks prieinamą  sertifikatą darbuotojams ir darbdaviams. Tai palengvins darbo paieškas socialinės priežiūros skyriuje, kitose Europos sąjungos šalyse, ir tokiose šalyse kaip Amerika ir Australija, kuriose darbdaviai kartais sunkiai supranta ,,nacionalinius“ apdovanojimus – ypač jei jie neparašyti anglų kalba. 

 

2. Ar ECC yra susijusi su sveikatos ar socialine priežiūra?

 

Vokiškai kalbančiose šalyse ir Portugalijoje yra didelis skirtumas tarp sveikatos ir socialinės priežiūros skyrių.  ECC suinteresuota teikti pakankamai pagrindinių žinių pradedantiems dirbti socialinės priežiūros skyriuje. Tokiose šalyse kaip Didžioji Britanija vaidmuo tarp sveikatos priežiūros slaugytojų ir socialinės priežiūros teikėjų beveik vienodas. Didžiojoje Britanijoje ECC apima didžiąją dalį pagrindinių sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojų  indukcijos reikalavimų.

 

3. Ar tai profesinio mokymo kursai?

Ne - bet tai gali būti įtraukta į mokymo programą. ECC gali būti pateiktas įvariais būdais (pvz., įvairiuose mokymo programose mokantis nuotoliniu būdu,  arba įtraukta į studijų programą) tačiau jo pagrindinis tikslas yra suteikti asmenims reikalaujamas pagrindines žinias,  norint dirbti socialinės  slaugos priežiūros pagrindiniame skyriuje . Didesnis kursas gali būti profesinis ar akademinis – nėra jokių nustatytų tikslių reikalavimų kokiu būdu, kokiu metu, kiek laiko ir kur reikėtų mokytis. Svarbiausiais dalykas kuris mums rūpi- ar jūs tikrai suprantate mokymo medžiagą parengtą pagal BESCLO ir ar galite tai įrodyti išlaikydami egzaminą?

 

4. Ar gali ECC būti pritaikyta ir pateikta kaip dalis mokymo programų?

Taip, žinoma!  Kai kuriose šalyse ECC pagrindiniai mokymosi rezultatai jau įtraukti į mokymosi programas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, vienų ir trijų metų mokymosi programose bus įtrauktas ,,Sveikatos priežiūros ugdymas(Heilerziehungspflegehilfe ) ir ,,Gydomosios priežiūros švietimas(Heilerziehungspflege).  ECC yra  EB(Europos Bendrijos) pagrindinių žinių, reikalingų dirbti socialinės priežiūros sektoriuje, santrauka. Kiekvienoje EB valstybėje gali būti papildomų reikalavimų, kuriuos jums reikės žinoti prieš gaunant darbą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tam tikras Europos šalis, mes  parengsime medžiagą  ,,Trumpas vadovas dirbant.... . ", kuri bus prieinama mūsų interneto svetainėje.

 

5.Ar ECC yra kvalifikacija?

ECC yra ne kvalifikacija, tačiau kiekvienoje šalyje  mes tikimės pamatyti daug mokymo kursų į kuriuos būtų įtraukta programa pagal ECC reikalavimus . ECC yra grindžiamas pagrindiniais socialinės priežiūros mokymosi rezultatais.  Žinių pasiekimo rezultatai patikrinami testo formos egzaminu. ECC nėra skirtas pateikti kompetencijos  įrodymams ar pakeisti esamą socialinės priežiūros darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujančiose šalyse. Šiuo metu  CCFC projekto metu visos Europos šalys diegiančios naujos Nacionalinės Kvalifikacijų Sąrangą(National Qualification Framework) , privalo remtis Europos Kvalifikacijų Sąranga(European Qualification Framework). Mes tikimės, kad antrojo Leonardo projekto metu ECC bus oficialiai pripažintas remiantis vienu iš aštuonių Europos kvalifikacijos Sąrangos kvalifikacijos lygių. Bet tai dar tik darbo proceso eiga visose EB šalyse.

 

6.Kas gali pasiūlyti ECC kursus?

 

Kiekvienoje šalyje skirtingai. ECC kursai galėtų būti teikiami įvairiais būdais (nuotolinio mokymosi būdu, kolegijoje, darbe ir t.t.) ir įvairių mokymo teikėjų (kolegijos, mokyklos, darbdavių ir t.t.). Vienas iš CCFC partnerių yra Universitetas ir ECC naudoja pagrindiniams socialinės priežiūros kursams.

 

7. Ar ECC gali pagerinti mano galimybes darbo rinkoje?

Sertifikatas  darbdaviams įrodo, kad sertifikato turėtojas turi pakankamai pagrindinių žinių dirbti šiame skyriuje, ir  taip pat galintis dirbti tose Europoje šalyse, kuriose ECC yra pripažintas. ECC skatins bendrą supratimą ES mastu apie socialinės priežiūros paslaugų vertybes ir kokybę. ECC turėtojai galėtų dirbti geresnėse pozicijose tose Europos Sąjungos šalyse, kuriose darbdaviai pripažįsta ECC. Ankstesnė patirtis parodė, kad į darbo pokalbį greičiau pakvies turint sertifikatą, nei tuos kurie jo neturi.

 

8. Kiek kainuos gauti ECC?

 

Kiekvienoje šalyje skirtingai. Iki 2011 metų rugsėjo mėnesio ECC egzaminas buvo nemokamas, nes buvo finansuojamas pagal LEONARDO projektą.  Didesnis mokestis būtų jei nuspręstumėte mokytis pagal parengtą kursą. 

 

9. Kiek ir kokios Å¡alys naudoja ECC ?

 

13-oje Europos Sąjungos šalių yra 14 partnerių. Daugiau informacijos skyrelyje ,, Kur yra ECC?“

 

10. Ar yra tam tikrų reikalavimų norint tapti ECC kandidatu?

Pagrindinis reikalavimas- kandidatas turi būti ne mažiau nei 16 metų amžiaus, ir privalo turėti pagrindinį raštingumo išsilavinimą (skaitymo ir rašymo) šalyje, kurioje egzaminas bus laikomas. Besimokantiems nereikia turėti ankstesnės patirties socialinės priežiūros skyriuje, nebūtinai turi būti dirbantys ir nereikia įgytos kvalifikacijos.

 

11. Kaip ECC gali prisidėti prie paslaugų gerinimo kokybės?

 

Kiekvienoje šalyje ECC kursai galėtų būti organizuojami  universitetuose, mokymo organizacijose, mokyklose ir skatinti bendrą supratimą ES mastu apie socialinės priežiūros paslaugų vertybes ir kokybę.

 

12. Kokias žinių sritis apima ECC?

 

ECC teikia mokymą / žinias šiose pagrindinėse srityse:

 

  • Socialinės priežiūros vertybės 
  • Prižiūrimų individų gyvenimo kokybės gerinimas 
  • Padidintos rizikos darbas 
  • Socialinės priežiūros darbuotojo veiklos suvokimas 
  • Darbo sauga
  • Pozityvus ir teigiamas bendravimas
  • Smurto ir neleistino elgesio atpažinimas ir atitinkami prevenciniai veiksmai
  • Socialinės priežiūros darbuotojo tobulėjimas

 

13. Jei aš manau, kad mano žinios jau atitinka visus reikalius pagal tas sritis, ar aš vis tiek privalau mokytis ar galiu jau laikyti tik egzaminą?


Galite kreiptis į ECC paslaugų vadovaujantį partnerį savo šalyje ir paprašyti, kad jus įtrauktų į egzaminą laikančiųjų asmenų sąrašą. Egzaminą gali išlaikyti žmonės be jokio išankstinio pasiruošimo, bet dauguma žmonių be specialaus pasiruošimo egzmino neišlaikys. Jau įsitikinome, kad mokymasis ir specialus pasiruošimas dar niekam nepakišo kojos.

Developed by Reea | Built using Typo3