Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Darbas Lietuvoje

Nuo to laiko, kai Lietuva tapo ES nare, visiems piliečiams iš
ES / EEE šalių ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvoje nereikia
įsigyti leidimų dirbti. Tai taip pat taikoma Šveicarijos piliečiams ir jų šeimos
nariams. Darbuotojai iš kitų ES / EEE šalių ir Šveicarijos
turi tokias pačias teises kaip ir Lietuvos piliečiai į atlyginimą, darbo sąlygas,
profesinį mokymą ir socialinį draudimą. Jų šeimos nariai taip pat turi teisę
gyventi Lietuvoje ir  naudotis tomis pačiomis teisėmis.


Visos Lietuvos darbo biržos teikiamos paslaugos yra nemokamos.
Lietuvos darbo birža numato vieną numerį paslaugą tiems, kurie
Turite klausimų apie darbo rinką. Jei turite klausimų apie darbo rinką Lietuvoje galite skambinti numeriu + 370 700 55 166. Visi gaus konkrečius, išsamius ir teisinės informacijos atsakymus, susijusius su darbo birža.


Informaciją apie Lietuvos darbo biržą ir jos teikiamas paslaugas, taip pat
kitą su darbo rinka susijusią informaciją galite rasti interneto svetainėje www.ldb.lt
Prisiregistravę šioje svetainėje, galite naudotis įvairiomis darbo biržos internetinėmis paslaugomis:
užsisakyti elektroniniu paštu pranešimus apie laisvas darbo vietas, įvesti ir redaguoti savo Gyvenimo aprašymą(CV), gauti pranešimą apie darbo rinkos naujienas ir pan.

Developed by Reea | Built using Typo3