Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Kas yra ECC?

ECC (European Care Certificate) yra Europos socialinės priežiūros sertifikatas, sukurtas remiant Europos Sąjungos “Mokymosi visą gyvenimą” programai ir bus susietas su Europos kvalifikacijų sistema. Šiuo metu ECC sertifikatai išduodami aštuoniolikoje ES šalių, tačiau siekiama, kad ECC apimtų visas ES valstybes. ECC sertifikato išdavimas yra reglamentuojamas ECC valdybos, tarptautinės agentūros, atsakingos už ECC sertifikato naudojimą ir populiarinimą. Šis sertifikatas buvo sukurtas, siekiant paskatinti darbuotojų mobilumą visoje Europoje ir sukurti vieningą požiūrį į socialinės priežiūros paslaugas. 

 

Norėdami gauti Europos socialinės priežiūros sertifikatą, kandidatai turi išlaikyti Europos Sąjungos standartų egzaminą. Šį egzaminą sudaro beveik 100 klausimų, kurie padeda atskleisti kandidato žinias apie Pagrindinius Europos socialinės priežiūros mokymosi rezultatus (BESCLO – Basic European Social Care Learning Outcomes). Europos socialinės priežiūros sertifikatas įrodo, kad kandidatas turi  minimalias žinias, reikalingas saugiam darbui socialinės priežiūros sektoriuje. Darbuotojui gali būti keliami papildomi vietos mokymo arba kvalifikacijos reikalavimai bei gebėjimas kalbėti šalies, kurioje bus dirbama, kalba. 

 

Informacija atnaujinta 2012-05-11.

Developed by Reea | Built using Typo3