Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Sasniegtie rezultāti

  • 2013.gada sākumā Centrālajā datu bāzē Briselē ir reģistrēti vairāk kā 2500 cilvēku, kuri ir nokārtojuši ECC eksāmenu  saņēmuši sertifikātu. Šobrīd ECC ir oficiāli atzīta kvalifikācija Rumānijā un Čehijā. Sagaidāms, ka drīzumā vēl vairākās dalībvalstīs ECC tiks atzīts par oficiālu kvalifikāciju, kā arī tiks iekļauts Eiropas izglītības ietvarstruktūrā EQF.
  • 2013.gada oktobrī Centrālajā datu bāzē Briselē ir reģistrēti vairāk kā 5000 ECC eksāmena kandidāti, kuri ir kārtojuši eksāmenu.Datu bāze nodrošina iespēju izvairīties no sertifikātu viltošanas. Šobrīd sertifikāts tiek izsniegts 17 dalībvalstīs un drīzumā pievienosies 3 jaunas valstis. Sasniegtie rādītāji pārsniedz iepriekš projektā plānoto un skaidri norāda ECC nozīmīgo lomu Eiropas aprūpes sistēmā. 
  • ECC partnervalstīm ir pievienojušās četras jaunas dalībvalstis: Čehija, Polija, Latvija un Lietuva. Tas vēlreiz apliecina ECC idejas nozīmību. Paplašināšanās process turpinās, un ir iespēja pievienoties jaunām dalībvalstīm.
  • Ir izstrādāta eksāmena tiešsaistes versija, līdz ar to eksāmenu ir iespējams kārtot gan papīra versijā, gan tiešsaistē. Par iespējām Latvijā, lūdzu, sazinieties ar savas valsts vadošo partneri.
  • Katrā valstī ir viens vadošais partneris, kuram ir tiesības izsniegt ECC sertifikātu. Vadošais partneris ir tiesīgs piesaistīt arī citus partnerus apmācību procesa realizācijā.
  • ECC pārrauga patstāvīga valde, kura nodrošina ECC darbību un attīstību. Valde ir izveidota kā patstāvīga komiteja pie EASPD, līdz ar to tai ir patstāvīga saikne ar pakalpojumu sniedzēju pārstāvniecību Briselē. EASPD nodrošina arī sertifikāta reģistra, kurā tiek fiksēti dati par katru ECC eksāmenu nokārtojušo personu, uzturēšanu.

Turpmākās aktivitātēs!

ECC dalībvalstu loks nākotnē tiks paplašināts un jaunām dalībvalstīm ir iespēja pievienoties jau esošajām partnervalstīm.

Partneri strādā, lai izveidotu vienotu apmācību kursu, kurš būtu pieejams visās iesaistītajās valstīs.

Informācija papildināta 10/2013

Developed by Reea | Built using Typo3