Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Kas ir ECC?

Eiropas aprūpes sertifikāts (ECC) ir vienots Eiropas pamata līmeņa sertifikāts sociālās aprūpes jomā. Tas tika izveidots Leonardo Da Vinči projekta ietvaros ar Eiropas Komisijas atbalstu (projekts tika pabeigts 2008. gadā). Sertifikāts tiek izsniegts pēc eksāmena nokārtošanas (plašāka informācija par eksāmenu pieejama sadaļā "ECC eksāmens"). Ar otrā LEONARDO projekta palīdzību, kurš noslēdzās 2011.gada septembrī, sertifikāts tika izplatīts dalībvalstu vidū.

 

ECC kalpo kā pierādījums darba devējam, ka tā īpašniekam ir nepieciešamās pamata zināšanas, lai varētu droši strādāt sociālās aprūpes sektorā. Tas ietver darbiniekam, kurš sāk strādāt aprūpes sektorā, nepieciešamās zināšanas atbilstoši Pamata zināšanu kopumam Eiropas sociālās aprūpes jomā (Basic Social Care Learning Outcomes (BESCLO)). Nepieciešamās zināšanas var iegūt praktiskās apmācībās; īsā apmācību kursā; apgūstot zināšanas apjomīgāka kursa sastāvdaļā vai atsevišķā lielākā apmācību kursā. Netiek uzstādītas konkrētas prasības, kā iegūt BESCLO atbilstošas zināšanas. Lai iegūtu sertifikātu kandidātam ir jāspēj pierādīt, ka viņam/viņai ir nepieciešamais zināšanu kopums un prasmes rīkoties aprūpes jomā sastopamajās situācijās.

 

Sertifikātu var izsniegt tikai nacionālais Vadošais partneris (vai arī tās valsts, kurā jūs šobrīd strādājat, Vadošais partneris). Sertifikātā tiek norādīti jūsu personas dati un datums, kad ir nokārtots ECC eksāmens. Sertifikāts ir uzrādāms ikvienam darba devējam, lai apliecinātu svas zināšanas sociālās aprūpes jomā. Jūsu vārds tiek iekļauts centrālajā datu bāzē Briselē, kur tiek ievadīta informācija par visām personām, kurām izsniegts ECC. Tas izslēdz iespēju viltot sertifikātu, un darba devējs vajadzības gadījumā var pārbaudīt informācijas atbilstību.

Developed by Reea | Built using Typo3