Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Vai jums ir interese par ECC?

Vienlīdz liela interese par ECC var būt darbiniekam, darba devējiem, apmācību personālam, izglītības iestādēm un kvalitātes kontroles institūcijām, un intereses iemesli var būt dažādi.

 

Ja jūs esat individuālais darbinieks...

ECC varētu kalpot kā apliecinājums tam, ka jums ir zināšanas aprūpes jomā. Iespējams, jūs vēlaties uzzināt, kā iegūt nepieciešamās zināšanas, lai saņemtu sertifikātu, kas varētu jums palīdzēt atrast darbu Latvijā vai citā valstī.

 

Ja jūs esat darba devējs....

Iespējams, jūs meklējat darbiniekus, kuri ir ieguvuši ECC un par kuru zināšanām jūs varat būt pārliecināts. ECC eksāmens ir labs veids, kā darbinieku atlases procesā pārbaudīt potenciālo kandidātu zināšanas un attieksmi pret klientu. Jūs arī varat dot iespēju cilvēkiem saņemt apmācību un iegūt ECC, ja viņi pēc tam kļūs par jūsu vadītās iestādes darbinieku.

 

Ja jūs esat apmācību personāls vai izglītības iestāde...

Iespējams, jūs vēlaties piedāvāt studentiem iespēju iegūt ECC, jo sertifikāts pēc absolvēšanas būs noderīgs, meklējot darbu. Sertifikāciju ir iespējams iekļaut jau esošas programmas sastāvvā, piedāvājot studentiem iespēju iegūt sertifikātu. Tā jūs varētu arī apliecināt, ka jūsu piedā'vatā apmācību programma ietver visus aprūpes jomā būtiskos jautājumus. Iespējams, jūs vēlaties, lai jūsu apmācību programma tiktu atzīta un saskaņota ar ECC.

 

Ja jūs esat kvalitātes kontroles institūcija...

Jūsu interese ir regulāri pārbaudīt pakalpojumu kvalitāti, un tas nozīmē arī darbinieku kvalifikācijas izvērtēšanu. Ja izvērtējamās iestādes darbinieks ir ieguvis ECC, tas kalpos kā pierādījums, ka darbiniekam ir pietiekamas pamata zināšanas, lai droši strādātu aprūpes sektorā. Jūs varat rosināt, lai iestādes mazkvalificētais personāls nokārto ECC eksāmenu, tādējādi apliecinot savu zināšanu līmeni. 

Developed by Reea | Built using Typo3