Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Kurās valstīs iespējams iegūt ECC?

ECC iespējams iegūt zemāk uzskaitītajās valstīs. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Jūs varat nokārtot eksāmenu šajās valstīs, lūdzu, izvēlieties Jūs interesējošo valsti mājas lapas augšējā kreisajā stūrī. Projekta īstenošanas laikā dalībvalstīm pievienojas jaunas valstis un jauni Vadošie partneri. Ja sarakstā nav Jūsu valsts un Jūs vēlaties, lai ECC būtu pieejams arī Jūsu valstī, lūdzu, sazinieties ar mums. 

Apvienotā Karaliste

Austrija

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Grieķija

Itālija

Īrija

Kipra

Latvija

Lietuva

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Ungārija

Vācija

ECC Latvijā

Latvijā Vadošais partneris, kurš ir tiesīgs izsniegt Eiropas aprūpes sertifikātu, ir biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi". Biedrība nodrošina iespēju kārtot ECC eksāmenu, izvērtē eksāmena rezultātus un kandidātiem, kuri ir nokārtojuši eksāmenu, izsniedz sertifikātu. Kandidātiem pirms ECC eksāmena kārtošanas ir iespēja iziet apmācības kursu.

 

Uz 31.10.2013. Latvijā ECC eksāmenu ir kārtojuši 140 kandidāti. Interesentiem ir iespēja pieteikties  36 un 72 stundu apmācību kursam. Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir juridisku un fizisku personu apvienība, kuras mērķis ir veicināt iekļaujošas sabiedrības attīstību un vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu ikvienam sabiedrības loceklim. Tas nozīmē labvēlīgas vides (un attieksmes) veidošanu sabiedrībā, neatkarīgas dzīves principu īstenošanu cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un tiesībām atbilstošas, efektīvas pakalpojumu sistēmas izveides sekmēšanu. Vairāk informācijas mājas lapā www.lkndz.lv

Informācija papildināta 31.10.2013.

Developed by Reea | Built using Typo3