Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Új facebook oldal

Elkészült a 'Not Patients, But Citizens with Rights' projektünk Facebook oldala, ahol érdekes információkat és számos képet talál, emellett betekintést nyerhet a nemzetközi partnerség napi munkájába.

 

Az oldalt a következő linken érheti el! Ha tetszik az oldal, kérünk egy lájkot!

 

https://www.facebook.com/NPBCWR

 

 

Not Patient, but Citizens with Rights

Nem ápoltak, hanem jogokkal rendelkező állampolgárok. Talán í­gy fordí­thatnánk le a legjobban a EGT fejlesztésére létrehozott projekt cí­mét angolról. Frappáns magyar cí­met nehéz adni neki, ami jól kifejezhetné azt a törekvésünket, hogy ebben a fejlesztési szakaszban, akárcsak az azt megelőzőekben segí­teni szeretnénk szociális ellátást abban, hogy fogyatékosság medikális modellje helyett hatékonyan elmozduljanak a fogyatékosság modelljének gyakorlati alkalmazása felé.

 

 

 

Developed by Reea | Built using Typo3