Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány – a mi ví­ziónk

Az Európai Gondozási Tanúsí­tvány (EGT) az első apró lépés ahhoz, hogy a szociális gondozási szolgáltatások minősége folyamatosan magas szinten tartható lehessen Európa-szerte. A 14 tagországot képviselő szervezetből álló partnerség (melyhez idővel még többen fognak csatlakozni) megalkotott egy közös megegyezésen alapuló definí­ciót arról, hogy mi a minimális elvárás a kezdő szociális gondozó szakemberek irányában, hogy az Európai Unió bármely tagországában munkát vállalhassanak a szociális gondozás területén.

 

Ezeket a definí­ciókat összefoglalóan a „szociális gondozói alapképzés tanulási kimeneteinek” (angol rövidí­téssel: BESCLO) nevezzük, és az Európai Gondozási Tanúsí­tvány leglényegesebb tartalmának tekinthetők. Az Európai Gondozási Tanúsí­tványt mindenki megkapja, aki sikeresen leteszi a képzéshez tartozó vizsgát és bizonyí­tani tudja, hogy a szociális gondozói alapképzés minden tanulási kimenetére vonatkozóan megfelelő tudással rendelkezik. Kattintson a „BESCLO” linkre további információért a BESCLO tartalmának részleteiért.

 

Az a jövőbeli elképzelésünk, hogy mindenkinek, aki a szociális gondozási szolgáltatásokban dolgozik bármelyik európai uniós tagállamban, legyen lehetősége elvégezni az Európai Gondozási Tanúsí­tványhoz kapcsolódó képzést és letenni a vizsgát, valamint hogy ezek a szakemberek ugyanazon értékek és tudás alapján fogják végezni a munkájukat, ezáltal egy közös alapot létrehozva a gondozási szolgáltatások terén Európa-szerte. A munkavállalók bármely országban használhatják a tanúsí­tványukat, mely a szociális gondozás alapjairól való tudásuk bizonyí­téka, a munkáltatók pedig biztosak lehetnek afelől, hogy a munkavállalók ugyanazon értékek alapján végzik munkájukat. Ezáltal európai szinten javulni fog a foglalkoztathatóság és a munkavállalók mobilitása egy olyan szektorban, melyben a munkavállalók nagy része nem rendelkezik semmilyen képzettséggel vagy a gondozás területén elismert végzettséggel a munkavállalás kezdetén.

 

 

 

Developed by Reea | Built using Typo3