Τι είναι το ECC ;

Το ECC (European Care Certificate) είναι ένας πανευρωπαϊκός τίτλος στην κοινωνική φροντίδα. Έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ και θα συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Μέχρι σήμερα καλύπτει δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Το ECC κυβερνάται από την επιτροπή του ECC, μια διακρατική ομάδα αντιπροσωπειών η οποία χρησιμοποιεί και προάγει το ECC. Το πιστοποιητικό αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να προαγάγει ένα κοινό θεμέλιο στις υπηρεσίες φροντίδας.

Για να αποκτήσουν το ECC, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν μια ευρεία τυποποιημένη εξέταση 100 σχεδόν ερωτήσεων της ευρωπαϊκής ένωσης, που είναι κοινές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εξετάσει τη γνώση τους για την βασική Ευρωπαϊκή κοινωνική φροντίδα μαθησιακών αποτελεσμάτων (BESCLO).

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει την ελάχιστη γνώση που χρειάζεται συνήθως για να εργαστεί ακίνδυνα στον τομέα της φροντίδας. Φυσικά, το προσωπικό μπορεί ακόμα να πρέπει να καλύψει τις πρόσθετες τοπικές απαιτήσεις εκπαίδευσης ή προσόντων και να επιδείξει τη δυνατότητά του να μιλήσει τη γλώσσα της χώρας όπου αναζητούν εργασία.

 

Το Ecc είναι ανοιχτό για όλους

Oι μαθητευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας ή να εργάζονται. οι μαθητευόμενοι πρέπει να έχουν ένα βασικό επίπεδο μόρφωσης (ανάγνωση και γραφή) στη γλώσσα όπου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί και να είναι τουλάχιστον 16 ετών

Developed by Reea | Built using Typo3