Брошурка

ECC_Bulgaria.pdf

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Интересувате ли се от ЕСС?

Има различни причини да се интересувате от ЕСС  в зависимост от това дали сте работник, работодател, обучаващ, образователна институция или регулатор.

 

Ако Вие сте самостоятелен работник...

Вие бихте могли да се интересувате от ЕСС за да покажете какво вече знаете за работата в социалния сектор, или Вие може да искате да установите как да учите и да получите удостоверението, за да Ви помогне в намирането на работа във Вашата страна или в друга държава.  

 

 

Ако Вие сте работодател...

Вие бихте могли да търсите работници, които вече имат ЕСС, като начин да откриете дали знаят за какво говорят, или бихте могли да използватеЕСС като тест за знания и отношение в процеса на избор; или бихте могли да предложите да обучавате работниците за да получат ЕСС ако те ще идват да работят при Вас.

Работодателите понякога ползват ЕСС да докажат пред различни контролиращи инстанции, че персонала има основно знание в социалната сфера и че тренинга на работното място е приложено успешно.

 

 

Ако сте обучаващ или сте образователна институция...

Вие може да искате да предложите ЕСС, защото работниците ще решат, че е полезно да го имат. Бихте могли да го включите във Вашия текущ курс (безплатно) и да предложите на курсистите си допълнителен бонус, както и да покажете, че Вашият курс наистина покрива основните знания, от които всеки работник ще има нужда.

ЕСС може да се използва за оценяване на завършена образователна/обучителна степен или като изискване към навлизане в следващата стъпен на обучение/образование. Може да искате образователните Ви курсове да бъдат одобрени като 'Отговарящи/съответстващи на ЕСС' което ще помогне на маркетинга Ви.

 

 

Ако сте контролираща инстанция...

Винаги търсите начини да проверите качеството на една услуга и това винаги означава да откриете колко добре е обучен персонала. Да имате ЕСС ще бъде още един знак, че този конкретен човек от персонала има необходимите основни познания, за да работи безопасно в сектора. Бихте могли да препоръчате група от неквалифициран персонал да положи  ЕСС–теста и така участниците да покажат своите знания.

Developed by Reea | Built using Typo3