Какво осначава ЕСС?

Европейският сертификат за грижа/European Care Certificate (ЕСС) е разработен като основен входен сертификат в социалния сектор по един начален проект по програмата "Леонардо да Винчи" на Европейската Комисия, приключил през 2008. Той се дава след полагане на изпит (за повече информация щракнете на линка ´ЕСС изпит´ вляво). Той се разшири за повече страни-членки чрез втори проект ЛЕОНАРДО, приключили през 2011. От 2012г. (до 2014г.): нов проект NPBSWR (= Not Patients But Citizens With Rights / Не сме пациенти, а равноправни граждани)!

 

ЕСС осиругява на работодателите доказателство, че притежателят на удостоверението е показал, че разбира основните знания, изисквани за безопасна работа в социалния сектор. Той покрива знанията за работниците, започващи в социалния сектор, както са договорени в Резултатите от основното европейско обучение за социални грижи (BESCLO). Тези резултати от обучението може да бъдат постигнати с обучение чрез работа или чрез един единствен кратък курс или като част от един по-голям и/или по-дълъг курс. Няма изисквания за това как ще придобиете знанията за BESCLO, за да получите удостоверението Вие само трябва да покажете, че имате необходимите знания и можете да ги приложите в ситуации, които най-вероятно ще срещнете в социалната си работа.

 

Удостоверението се дава от водещият партньор във Вашата страна (или в страната, където сега работите) и съдържа лична информация за Вас и датата, на която сте преминали ЕСС-теста. Вие можете да покажете удостоверението на който и да е работодател и той може да види какво знаете. Вашето име е записано в централната база данни на хора, притежаващи ЕСС, базирана в Брюксел като защита срещу измами и работодателят може да провери това ако желае.

Developed by Reea | Built using Typo3