Брошурка

ECC_Bulgaria.pdf

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

В кои страни има ЕСС?

ЕСС е на разположение в страните, изброени по-долу. За повече информация за това как можете да се явите на теста за ЕСС в тези страни моля разгледайте опциите в горния ляв ъгъл на екрана и изберете своята страна. Все повече водещи партньори и нови страни се присъединяват към ЕСС по настоящия проект. Ако Вашата страна все още не е партньор и Вие бихте искали ЕСС да е на разположение във Вашата страна, моля свържете се с нас.

 

Австрия

Белгия

България

Кипър

Република Чехия

Германия

Гърция

Унгария

Франция

Холандия

Хърватия

Ирландия

Италия

Латвия

Литва

Полша

Португалия

Румъния

Словения

Обединено Кралство

 

Организации подкрепящи ЕСС в България

ЕСС водещ партньор за България:

Социална асоциация „Св. Андрей”

Българо-Германско сдружение с нестопанска цел (SASA)

Kонтакт: Моника Хайтман

E-mail: Monika.Heitmann@Stiftung-Liebenau.de;

MonikaHeitmann@gmx.de

www.asociacija-sv-andrej.com

Тел. България: + 359 (0)52 699415

Тел. Германия: + 49 (0)7542 103333  


ЕСС обучаващ партньор за България:

Фондация NET

Kонтакт: Марияна Брънзалова

E-mail: foundationnet@mail.bg

www.foundationnet.info

Тел. +359 (0)878 615444

Developed by Reea | Built using Typo3