Брошурка

ECC_Bulgaria.pdf

Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Европейският сертификат за грижа - нашата визия

Европейският сертификат за грижа/European Care Certificate (ЕСС) е първата малка стъпка към осигуряване на постоянно високо качество на социалните грижи в целия ЕС. В партньорство 17 страни-членки (като по-нататък ще се присъединяват още) са създали и приели едно определение за това, какво трябва да знае като минимум на първо време персоналът, влизащ в социалните услуги, за да работи в тази сфера в която и да е страна-членка на ЕС.

 

Тези определения се наричат Резултати от основното европейско обучение за социални грижи (известни накратко като BESCLO) и са основното съдържание зад ЕСС. ЕСС се дава на всеки, който премине успешно изпита за ЕСС и така може да покаже, че има добри познания във всички области на BESCLO. Щтракнете на линка на ´BESCLO´за повече подробности по съдържанието на BESCLO.

 

Нашата визия за бъдещето е, че всеки, който работи в социалната сфера в която и да е държава от ЕС може да учи и да премине изпита за ЕСС, да споделя същите ценности и основни знания в работата си, което създава една обща основа в социалните услуги в целия ЕС. Работниците могат да използват своите ЕСС в която и да е държава като доказателство за основните им познания в социалните услуги и работодателите ще бъдат уверени, че работниците споделят съшите основни ценности и знания. Това ще подобри годността за работа и мобилността на работникът в ЕС в сектор, където мнозинстовото от работниците нямат никакво обучение или призната квалификация за грижите на входно ниво. ЕСС е шанс за милиони хора в ЕС работещи в социалната сфера да получат признание и независимо оценяване на техните знания.

Developed by Reea | Built using Typo3