Subscribe to our newletter

Your name:


Email:


HTML emails?


Are you subscribed already and wishes to unsubscribe or edit your profile, click here.

Het ECC - Onze Visie

Het ECC (European Care Certificate) is de eerste kleine stap naar het verzekeren van een constant hoge kwaliteit van de sociale zorgdiensten in de hele EU. Een partnerschap van 14 lidstaten (meerdere zullen in de toekomst meedoen) heeft een algemeen aanvaarde definitie ontwikkeld over wat personeel, dat een eerste keer tewerkgesteld wordt in de maatschappelijke zorgdiensten, als basiskennis nodig heeft om in de sociale zorgsector in een EU lidstaat te kunnen werken.

 

Deze definities noemen “Basic European Social Care Learning Outcomes” (bekend als BESCLO) en zijn de belangrijkste inhoud achter het ECC. Het ECC wordt toegekend aan iedereen die voor het ECC-examen slaagt en dus kan aantonen dat hij/zij een goede basiskennis van de BESCLO heeft.

Klik op de 'BESCLO'  link voor meer details over de inhoud van de BESCLO.

 

Onze visie voor de toekomst is dat iedereen die in de sociale zorgsector werkt in elk EU-lidstaat zal kunnen studeren en voor het ECC examen slagen, en dat deze werknemers dezelfde waarden en kennisbasis in hun werk delen zodat een gemeenschappelijke basis in de zorgdiensten over de hele EU wordt ontwikkeld.

Werknemers kunnen gebruik maken van hun ECC in elk EU land als een bewijs van hun kennis van de hoofdlijnen in de sociale zorg, en werkgevers kunnen er dan op vertrouwen dat de werknemers dezelfde basiswaarden delen. Dit zal de inzetbaarheid en mobiliteit van de werknemers in de hele EU verbeteren in een sector waar de meerderheid van de werknemers op instapniveau helemaal geen opleiding of erkend diploma in de zorg heeft.

To top

Developed by Reea | Built using Typo3